Monitoring aerobiologiczny w Szczecinie prowadzony jest przez dr Małgorzate Puc (mapuc@univ.szczecin.pl) z Katedry Botaniki Ogólnej i Ochrony Przyrody, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Z.Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, oraz dr Agnieszkę Grinn-Gofroń (agofr@univ.szczecin.pl) z Katedry Taksonomii Roślin i Fitogeografii z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wąska 13, 71-414 Szczecin.

Punkty pomiarowe w Szczecinie znajdują się:
1. Dzielnica Śródmieście, przy ul. Z. Felczaka 3a, na wysokości 21 m nad poziomem gruntu (aparat VPPS 2000 firmy Lanzoni oraz automatyczna stacja meteorologiczna Vaisala - Helsinki).
2. Obrzeża Szczecina na ulicy Krakowskiej na wysokości 14 m nad poziomem gruntu (aparat VPPS 2000 firmy Lanzoni oraz automatyczna stacja meteorologiczna Vaisala - Helsinki).
3. Pomiary wewnątrz pomieszczeń, m.in. w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych US (aparat firmy Burkard).

Lokalizacja stanowisk aparatów VPPS Lanzoni 2000 do pomiaru stężenia pyłku w powietrzu (WNP - budynek Wydziału Nauk Przyrodniczych w śródmieściu, WH - budynek Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej) VPPS 2000-zdjęcie aparatu, Szczecin Śródmieście, budynek WNP.


Preparaty mikroskopowe wykonane w trakcie monitoringu pyłkowego w Szczecinie (od 2000 r.) są archiwizowane w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego.

Współpraca
Od 2004 r. dane z monitoringu pyłkowego przekazywane są do Europejskiej Pyłkowej Bazy Danych (European Pollen Database), do Europejskiej Sieci badającej zagrożenia aeroalergenami w powietrzu większości krajów europejskich EAN (European Aerallergen Network), dane te umieszczone są na stronie internetowej Uniwersytetu Wiedeńskiego, oraz na stronie EPI (European Pollen Information). Dane te służą do oceny i prognozowania zagrożenia alergenami pyłku roślinnego i zarodników grzybów mikroskopowych w powietrzu większości krajów europejskich.
Od 2000 r. w ramach ogólnopolskiej sieci pomiarów stężenia aeroalergenów we współpracy z Ośrodkiem Badania Alergenów Środowiskowych w Warszawie przygotowywane są komunikaty dla alergików o stężeniu alergogennego pyłku w powietrzu. Komunikaty te ukazują się w mediach oraz przekazywane są lekarzom alergologom (profilaktyka i leczenie pyłkowicy).

Granty:
  • Projekt nr 3P04G 06524: „Pyłek roślin taksonów alergogennych w aeroplanktonie Szczecina”. Projekt promotorski. Okres realizacji 2003/2004 (kwota 36 000 zł).

  • Projekt nr 2 P04G 099 29: „Wybrane aeroalergeny w powietrzu Szczecina (ziarna pyłku roślin i spor grzybów mikroskopowych”. Projekt własny. Okres realizacji 2005/2008 (kwota 47 000 zł).

  • Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu COST ACTION ESO603 „Assessment of production release distribution and health impact of allergenic pollen in Europe (EUPOL). Okres realizacji 2009-2010.

  • Projekt nr 3219/B/P01/2009/36: „Prognozowanie dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego”. Projekt własny. Okres realizacji 2009/2011.

  • Projekt nr N N305 367738: „Zanieczyszczenia powietrza i warunki pogodowe a zagrożenie alergenami pyłku roślin w atmosferze Szczecina” Projekt własny. Okres realizacji 2010/2012.