Stacja monitoringu aerobiologicznego w Rzeszowie

Katedra Biologii Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów


dr Idalia Kasprzyk
e-mail: idalia@univ.rzeszow.pl



Ciągły monitoring aerobiologiczny prowadzony jest w Rzeszowie w największym ośrodku miejskim Podkarpacia (50º01’45’’N; 22º00’57’’E). Okresowo prowadzone są badania w Krasnem, we wsi położonej tuż pod Rzeszowem. Monitoring aeropalinologiczny prowadzony jest w Rzeszowie od 1997 roku. Stosowana jest standardowa metoda wolumetryczna przy użyciu aparatów typu Hirst’a, tj. w latach 1997-2000 firmy Burkard a od 2001 roku firmy Lanzoni. W Rzeszowie aparat ustawiony jest na wysokości około 12m od poziomu gruntu, na dachu budynku F kompleksu zabudowań Uniwersytetu Rzeszowskiego. W Krasnem w latach 2001-2002 ustawiony był na podobnej wysokości a od 2005 roku na wysokości 1m od poziomu gruntu. Oznacza się około 56 taksonów, z czego pyłek 27 występuje w powietrzu regularnie w wysokich lub względnie wysokich stężeniach. W latach 2000-2002 oznaczano dodatkowo 10 typów zarodników grzybów, a obecnie dla ośrodka w Krasem Alternaria i Cladosporium.

Profil badawczy:
 • Sezonowa i dobowa analiza występowania pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu
 • Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych pomiędzy środowiskiem miejskim i wiejskim
 • Detekcja molekularna zarodników grzybów występujących w powietrzu (współpraca z Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)
 • Fenologia kwitnienia drzew kwitnących wczesną wiosną na terenie Rzeszowa i okolic
 • Analiza dalekiego transportu pyłku Ambrosia
 • Badania nad występowaniem gatunku Ambrosia artemisifolia w okolicach Przemyślach ze szczególnym uwzględnianiem fenologii kwitnienia populacji występujących w Starzawie Rolnej (80 km od Rzeszowa)


Fot. A. Wojton

Działalność popularyzatorska
 • prognozy pyłkowe podawane w telewizji regionalnej
 • wykłady popularnonaukowe w telewizji regionalnej
 • wykłady dla młodzieży uzdolnionej w ramach programu ‘Zdolny uczeń’
Całościowe opracowanie dotyczące występowania pyłku roślin w powietrzu Rzeszowa
Kasprzyk I. 2011. Time-series analysis of pollen seasons in Rzeszów (SE Poland) in 1997–2005 with reference to phenology. Wyd. Uniw. Rzeszow., Rzeszów

Projekty badawcze:
 • Skład, dobowa i sezonowa rytmika występowania pyłku w mieście i w środowisku wiejskim - kierownik grantu
 • Prognozowanie dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego - kierownik projektu
 • Molekularna detekcja alergogennych grzybów rodzaju Alternaria i Cladosporium - wykonawca w grancie
 • EUPOL - Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe - COST ACTION ESO620 (brak dofinansowania) - delegat Polski; członek Management Committee