OŚRODEK MONITOROWANIA AEROALERGENÓW
PRZY KLINICE IMMUNOLOGII REUMATOLOGII I ALERGII
92 - 213 Łódź, ul. Pomorska 251
Tel. (42) 675-73-20, 678-15-36, Fax 678-22-92
Kierownik Ośrodka:
dr n. med. Barbara Majkowska - Wojciechowska
immunol@csk.am.lodz.pl, bmw@csk.am.lodz.pl


Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ośrodek Monitorowania Aeroalergenów działa od roku 1995.

Zakres prowadzonych badań
1. Badania stężeń alergenów środowiska zewnątrzdomowego.
2. Badania stężeń alergenów środowiska domowego.
3. Badania barierowości tkanin i wyrobów tekstylnych oraz akumulacji alergenów.
4. Badania epidemiologiczne alergii i astmy u dzieci w odniesieniu do czynników środowiskowych.

1. Badania stężeń alergenów środowiska zewnątrzdomowego
Pomiary stężeń alergenów dotyczą
1.1. Analiza stężeń pyłku w centrum Łodzi

Wymiana bębna z zianami pyłku adsorbowanymi na taśmie pokrytej silikonowym  klejem prowadzona jest w cyku 7-dniowym.Od roku 2003 prowadzone są badania dotyczące oceny stężeń pyłku roślin i dwóch zarodników pleśni: Cladosporium i Alternaria. Wyniki badań są wykorzystywane w profilaktyce pyłkowicy, podczas diagnozowania, monitorowania i leczenia chorych z alergią na pyłki roślin, podczas prowadzenia immunoterapii a także pomocniczo, w badaniach o charakterze epidemiologicznym.
Badania prowadzone są metodą objętościową przy zastosowaniu aparatu Lanzoni, zgodnie z przyjętymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Pomiary stężeń pyłku w powietrzu prowadzone są w sposób ciągły w sezonie wegetacyjnym roślin, w cyklu siedmio-dniowym. Pomiary rozpoczynane są zazwyczaj na początku lutego i prowadzone do końca września, czyli przez 35 tygodni w roku.

Charakterystyka punktu pomiarowego
Parametry topograficzne
Punkt pomiarowy usytuowano w łódzkiej dzielnicy Śródmieście na dachu budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przy ulicy Williama Lyndleya) na wysokości około 15 metrów (51º46’17,5’’N; 19º28’29,3’’E). Wokół punktu pomiarowego znajdują się: od strony północno - zachodniej budynki o podobnej wysokości i dość zwartej zabudowie, natomiast od strony południowo-wschodniej zabudowania są niższe i mniej zagęszczone.

Parametry botaniczne:
W bliskim sąsiedztwie rosną brzozy. W nieco dalszej odległości występują lipy krymskie, którymi obsadzona jest najbliższa ulica (Gabriela Narutowicza). Występują tam też: pojedyncze topole włoskie, klony cukrowe, miłorząb, jesiony, jabłonie ozdobne (ul. Uniwersytecka). W odległości około 200 m od punktu pomiarowego, znajduje się Park im. Stanisława Staszica usytuowany wewnątrz kwadratu ulic: G. Narutowicza, Uniwersyteckiej, Wierzbowej i Jaracza. Oprócz gatunków roślin rodzimych, stwierdzono w nim wiele gatunków drzew i krzewów sprowadzonych z innych krajów. Są to miedzy innymi: brzoza papierowa, dąb wielkoowocowy, topola berlińska i topola chińska, jesion pensylwański, lipa gwiaździsta i krymska, głóg ostrogowy i cętkowany.Prezentacja wyników
W sezonie wegetacyjnym roślin (od lutego do września) wyniki badań rozsyłane są do indywidualnych odbiorców a także prezentowane są na niżej podanych stronach internetowych.
Aktualizacja dokonywana jest w systemie tygodniowym na stronach:
- www.umed.lodz.pl/KatedraImmunologii/
- www.polleninfo.orgAnaliza stężeń pyłku środowiska miejskiego i wiejskiego
Badania aeroplaktonu środowiska miejskiego i wiejskiego prowadzono w latach 2003-2004. Pomiary prowadzono równolegle w dwóch punktach pomiarowych: w centrum Łodzi i województwie łódzkim - we wsi Mierzyce k. Wielunia. W badaniach aerobiologicznych oznaczano łącznie ponad 90 taksonów roślin w obu porównywanych środowiskach. Celem badań było porównanie koncentracji ziarn pyłku w środowisku miejskim i wiejskim w odniesieniu do częstości alergii IgE zależnej wśród dzieci z tych środowisk.


2. Badania stężeń alergenów środowiska domowego
Badania oceny stężeń alergenów kurzu domowego Der p 1, Fel d 1, Can f 1
Badania oceny stężeń alergenów kurzu domowego prowadzono metodą immunoenzymatyczną ELISA przy użyciu aparatu UNICAP. Celem badań rozpoczętych w roku 1995 była ocena stężeń alergenów Der p 1 w łódzkich domach w odniesieniu do charakterystyki mieszkań oraz oceny efektywności odkurzania w usuwaniu alergenów roztoczy. Następny etap badań dotyczył oceny stężeń alergenów roztoczy Der p 1/Der f 1; psa Can f 1 i kota Fel d 1 w domach środowiska miejskiego (Łodzi) i wiejskiego (we wsiach: Mierzyce i Słupia).


3. Badania wyrobów włókienniczych

3.1. Wykorzystanie pomiaru stężeń alergenów roztoczy w odniesieniu do badań barierowości tkanin oraz akumulacji alergenów na włóknach i teksyliach.


Badania prowadzone we współpracy z Instytutem Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi, dotyczyły barierowości tkanin, przydatnych do stosowania w prewencji uczulenia na alergeny roztoczy kurzu domowego. Współpraca ta zaowocowała opracowaniem tkaniny barierowej Argo11 i uzyskaniem patentu za opracowanie metodologii badań. We współpracy z pracownikami Zakładu Fizyki Włókna Politechniki Łódzkiej prowadzono badania umożliwiające określenie stężeń alergenu roztoczy kurzu domowego Der p 1 na włóknach i tekstyliach.


Zakres prowadzonych badań ośrodka "AMoC" w ŁodziAktualni współpracownicy ośrodka
Prof. Dr hab. med. Marek L. Kowalski
Dr Barbara Majkowska-Wojciechowska
Mgr Zofia Balwierz
Mgr Marzanna Jarzębska
technik Beata Świerczewska
technik Katarzyna Lewiak
Krzysztof Wojciechowski