Publikacje z zakresu aerobiologii

Obtułowicz K., Szczepanek K., Szczeklik A. et al. 1985. Opad pyłku roślin i objawy nieżytu pyłkowego. Polski Tygodnik Lekarski, XL, 48, 1337-340.

Obtułowicz K., Szczepanek K., Szczeklik A. 1990. The value of pollen count for diagnosis and therapy of pollen allergy in Poland. Grana, 29,318-320.

Obtułowicz K., Szczepanek K., Radwan J., Grzywacz M., Adamus K., Szczeklik A. 1991. Correlation between airborne pollen incidence, skin prick tests and serum immunoglobulin in allergic people in Cracow, Poland. Grana, 30,136-141.

Szczepanek K. 1994. Pollen calendar for Cracow (southern Poland), 1982-1991. Aerobiologia, 10(1), 65-70.

Walanus A. 1994. Statistical analysis of correlations between pollen rain and the weather. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 97, 33-46.

Obtułowicz K., Myszkowska D. 1995. Alergia pyłkowa. Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED w Krakowie. Kraków.

Marek L. Kowalski, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Janina Grzegorczyk. Stężenie alergenu roztoczy kurzu domowego Der p I w mieszkaniach łódzkich. (House dust mite allergens Der p I In the house in Lodz). Alergia Astma Immunologia. 1996; 1: 41-46.

Marek L. Kowalski, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Marzanna Jarzębska, Janina Grzegorczyk, Marian Ornat, Grażyna Malinowska, Zbigniew Wawrzaszek, Stefan Brzeziński. Polska tkanina barierowa do stosowania w prewencji uczulenia na roztocze kurzu domowego - ocena właściwości barierowych w warunkach laboratoryjnych. (The estimation of vacuuming effectiveness in removing house dust mite Der p I allergens.) Alergia Astma Immunologia. 1996; 1: 41-46.
Patent nr A47C 27/00; Patent nr 6(51)BOID 39/08. Biuletyn Urzędu Patentowego. Warszawa 1998.

Obtułowicz K. and Myszkowska D. 1996. Aeroplancton and symptoms of pollen allergy in Cracow in 1991-1994. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 4, 150-154.

Chłopek K., 1997 - Stężenie pyłku roślin w atmosferze Sosnowca w 1997 roku. [Concentration of airborne pollen grains in Sosnowiec in 1997]. W: I Ogólnopolska Konferencja, nt.: Biologia Kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, Lublin s. 222-231.

Majkowska-Wojciechowska B., Jarzębska M., Grzegorczyk J., Kowalski M.L. Ocena efektywności odkurzania w usuwaniu alergenu roztoczy kurzu domowego Der p I. (The estimation of vacuuming effectiveness In removing house dust mite Der p I allergens.) Alergia Astma Immunologia. 1999; 4: 97-106.

Piotrowska K, 1999. Biologia kwitnienia i opad pyłkowy żyta (Secale cereale L.). Bibliotheca Fragmenta Agronomica 6: 203-208

Stępalska D., Harmata K., Kasprzyk I., Myszkowska D., Stach A. 1999. Occurrence of airborne Cladosporium and Alternaria spores in Southern and Central Poland in 1995-1996. Aerobiologia. 15, 39-47.

Weryszko-Chmielewska E. 1999. Zawartość pyłku brzozy (Betula) w atmosferze Lublina w latach 1996-1999. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, Tom 6/99: 217-222.

Obtułowicz K., Myszkowska D., Stępalska D. 2000. The efficacy of symptomatic treatment of pollen allergy with regard to pollen concentration - introduction of a new coefficient. Allergy Clin Immunol. 12/3, 105-109.

Rapiejko P., Weryszko-Chmielewska E., Chłopek K., Kupryjanowicz M., Puc M., K. Domański M., Modrzyński M., 2000 - Ocena stężenia alergenów środowiskowych w 2000 roku: pyłki traw i zarodników grzybów pleśniowych. Alergologia Współczesna, 2(05): 13-14.

Stach A., 2000: Variation in pollen concentration of the most allergenic taxa in Poznań (Poland), 1995-1996. Aerobiologia 16: 63-68.

Stach A., 2000: Wpływ temperatury, opadu i wiatru na wahania stężenia pyłku wybranych taksonów alergogennych w Poznaniu w latach 1995-1999. Alergia Astma Immunologia (suplement). 5, 287.

Stach A., 2000: Co o pyleniu roślin lekarze alergolodzy wiedzieć powinni? Alergia Astma Immunologia (suplement). 5, 247.

Kasprzyk I., Harmata K., Myszkowska D., Stach A., Stępalska D., 2001: Diurnal variation of chosen airborne pollen at five sites in Poland. Aerobiologia 17(4): 327-345.

Rapiejko P., Puc M., Kupryjanowicz M., Weryszko-Chmielewska E., Modrzyński M., Chłopek K., Ratajczak J., Lipiec A., Domański K., Kalinowska E., 2001 - Jak minął sezon - Wiosna 2000. Alergia, 2000/2001 4 (7): 5-8.

Rapiejko P., Ratajczak J, Weryszko-Chmielewska E., Chłopek K., Kupryjanowicz M., Puc M., Modrzyńsk M., 2001 - Wielośrodowiskowa analiza stężenia pyłku roślin w 2000 roku. Alergologia Współczesna, 1(06): 23-27.

Weryszko-Chmielewska E., Puc M., Rapiejko P. 2001. Comparative analysis of pollen counts of Corylus, Alnus and Betula in Szczecin, Warsaw and Lublin (2000-2001). Ann. Agric. Environ. Med. 2001, 8: 235-240.

Myszkowska D., Stępalska D., Obtułowicz K., Porębski G. 2002. The relationship between airborne pollen and fungal spore concentration and seasonal pollen allergy symptoms in Cracow in 1997-1999. Aerobiologia. 18, 153-161.

Piotrowska K., 2002. Biologia kwitnienia Rumex acetosella L. oraz opad pyłku Rumex L. W Lublinie w latach 1995-1999. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. EEE X, 1: 147-153.

Puc M., Weryszko-Chmielewska E. 2002. Analiza stężenia ziaren pyłku Taxus baccata i Juniperus sp. w powietrzu Szczecina i Lublina w 2000 r. Monitor Pyłkowy 7: 3-7.

Rapiejko P., Puc M., Weryszko-Chmielewska E., Lipiec A., Chłopek K., Lipiec E., Mościcka G., 2002 - Stężenie pyłku traw i roślin złożonych w 2001 roku. Alergia, 2/13.

Stępalska D., Szczepanek K., Myszkowska D. 2002. Variation in Ambrosia pollen concentration in Southern and Central Poland in 1982-1999. Aerobiologia. 18, 13-22.

Weryszko-Chmielewska E. 2002. Sezonowa i dobowa zmienność zawartości pyłku bylicy (Artemisia L.) w powietrzu Lublina w latach 1995-2001. Annales UMCS, Sec. EEE, Horticultura, 10: 153-160.

Chłopek K., 2003. Pyłek roślin w atmosferze Sosnowca (Górny Śląsk) w latach 2001-2002. [Atmospheric pollen concentration in Sosnowiec (Upper Silesia, Poland) in the years 2001-2003]. Annales UMCS, Sectio EEE, 13: 311-321.

Kasprzyk I. , 2003. Flowering phenology and airborne pollen grains of chosen tree taxa in Rzeszów, SE Poland. Aerobiologia 19, 113-120.

Piotrowska K., 2003. Porównanie opadu pyłku wybranych taksonów roślin na różnych wysokościach. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. EEE XIII, 353-363.

Piotrowska K., Weryszko-Chmielewska E., 2003. Pollen count of selected taxa in the atmosphere of Lublin using two monitoring methods. Ann Agric Environ Med, 10: 79-85.

Rapiejko P., Weryszko-Chmielewska E., Modrzyński M., Chłopek K., Puc M., Malkiewicz M., Kalinowska E., Lipiec A., 2003 - Ocena stężenia pyłku leszczyny i olchy w wybranych miastach Polski w latach 2002-2003. [The analysis of alder and hazel pollen counts in different Polish cities in years 2002-2003]. Alergia, 1 (16): 35-36.

Stach A., 2003: The use of Hirst volumetric trap, preparation of drums and slides. Postępy w Dermatologii i Alergologii 4, 246-249.

Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Czernećkyj M., 2003. Pyłek ambrozji (Ambrosia) i iwy (Iva) w powietrzu Lublina i Lwowa. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. EEE XIII, 341-348.

Emberlin J., Detandt m., Gehrig R., Jaeger S., Laadi M., Norald N., Rantio-Lehtimaki, Stach A., 2004: The impast of recent climatic changes in Europe on the start of Wetula (birch) pollen seasons in seven countries. Pollen; 14: 89-90.

Filipiak M., Piotraszewska-Pająk A., Sekulska-Stryjakowska M., Stach A., Silny W.; 2004; Mikroflora powietrza wokół wewnątrz budynków dydaktycznych wyższej uczelni w Poznaniu. Postępy Dermatologii i Alergologii t.XXI, 3:121-127.

Kasprzyk I., Rzepowska B., Wasylów M. ; 2004; Fungal spores in the atmosphere of Rzeszów (South-East Polad) Ann. Agric. Environ. Med. 11, 285-289.

Kasprzyk I., Uruska A., Szczepanek K., Latałowa M., Gaweł J., Harmata K., Myszkowska D., Stach A., Stępalska; 2004; Regional differentiation in the dynamics of the pollen seasons of Alnus, Corylus and Fraxinus in Poland (preliminary results). Aerobiologia; 20: 141-151.

Myszkowska D. 2004. Aeroalergeny środowiska naturalnego i skażonego w monitoringu indywidualnym i regionalnym. Problemy identyfikacji i znaczenie monitoringu. Alergologia. Immunologia. 2, 4, 101-107.

Piotrowska K., 2004. Comparison of Alnus, Corylus and Betula pollen counts in Lublin (Poland) and Skien (Norway). Ann Agric Environ Med, 11: 205-208.

Piotrowska K., Weryszko-Chmielewska E., 2004. Analysis of grass pollen concentration in aeroplankton of Lublin, Poland. The Journal of Agrobiology and Ecology. Vol. 1, No 1: 148-154.

Puc M. 2004. Ragweed pollen in the air of Szczecin. Ann. Agric. Environ. Med., 11: 53-57.

Puc M., Puc M.I. 2004. Allergenic grass airborne pollen in Szczecin, Poland. Ann. Agric. Environ. Med., 11: 237-244.

Rapiejko P., Lipiec A., Modrzyński M., Chłopek K., Jurkiewicz D., 2004 - Analiza stężenia pyłku drzew w 2003 roku. [The analysis of tree pollen in 2003] Alergia, 2 (19): 7-12.

Rapiejko P., Lipiec A., Ratajczak J. Malkiewicz M., Chłopek K., Jurkiewicz D., 2004 - Wcześniejszy początek i dłuższy czas trwania sezonu pylenia traw. [The earlier beginning and longer duration of Grass pollination season] Alergia, 3 (21): 61-62.

Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., 2004. Airborne pollen calendar of Lublin, Poland. Ann Agric Environ Med, 11, 91-97.

Bugajny A., Snopkiewicz M., Pietraszewska-Pająk M., Stach A., Filipiak M., 2005: On the Microbiological Quality of the Outdoor Air in Poznań, Poland. Polish Journal of Environmental Studies; 14(3): 287-293.

Emberlin J., Detandt M., Gehrig R., Jaeger S., Laaidi M., Nolard N., Rantio-Lehtimäki A., Stach A., 2005: Changes in the Start of Betula spp. pollen seasons in seven European countries in relation to spring temperatures over 22 Years. Annalen der Metorologie 41, 2: 573-576.

Madeja J., Wypasek E., Płytycz B., Sarapata K., Harmata K. 2005. Quantification of airborne birch (Betula sp.) pollen grains and allergens in Krakow. Arch Immunol Ther Exp, 53, 169-174.

Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Pełka J., Jarzębska M., Kowalski M.L. Porównanie dynamiki opadu pyłkowego w środowisku miejskim i wiejskim centralnej Polski. Alergia Astma Immunologia. 2005; 10: 139-147.

Majkowska-Wojciechowska B., Pełka J., Balwierz Z., Jarzębska M., Kaczała M., Kowalski M.L. Pollen counts and pevallence of pollen sensitization In children living in rural and urban areas. Allergy Clin Immunol. 2005. Supp. No1: 398.

Rapiejko P., Lipiec A., Jurkiewicz D., Wojdas A., Stankiewicz W., Chłopek K., Kalinowska E., 2005 - Alergeny pyłku traw. [Grass pollen allergens] Alergia, 1 (24): 11-15.

Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 roku. Praca zbiorowa. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kraków. 2005. Myszkowska D., Obtułowicz K: Opad pyłku roślin i spor grzybowych nad Krakowem. 155-161.

Stępalska D., Wołek J. 2005. Variation in fungal spore concentrations of selected taxa associated to weather conditions in Cracow, Poland, in 1997. Aerobiologia. 21. 43-52.

Chłopek K., 2006 - Pyłek roślin w atmosferze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. [The pollen grains in the air of Upper Silesian Industry Region] Alergologia Immunologia, 3 (1-2): 19-22.

Chłopek K., Dąbrowska K., 2006 - Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Sosnowca, 2001-2005. [W:] Weryszko-Chmielewska E. (red.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski.

Chłopek K., Tokarska-Guzik B., 2006 - Pyłek ambrozji (Ambrosia) w aeroplanktonie Górnego Śląska. [Ragweed (Ambrosia) pollen in aeroplankton of Upper Silesia] Acta Agrobotanica, 59 (1): 335-324.

Dąbrowska K., Filipiak P., 2006 - Nowe dane na temat flory famenu z Gór Świętokrzyskich. [New findings of Famennian macroflora from the Holy Cross Mountains] Przegląd Geologiczny, t. 54, nr 8: 720-723.

Kasprzyk I., 2006. Comparative study of seasonal and diurnal variation of airborne herbaceous pollen in urban and rural areas. Aerobiologia 22, 185-195.

Kasprzyk I., Worek M., 2006. Airborne fungal spores in urban and rural environments in Poland. Aerobiologia 22, 169-176.

Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Wojciechowski i wsp. Analiza stężenia ziaren pyłku w aeroplanktonie Łodzi w sezonach 2003-2005. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Praca zbiorowa, red. Elżbieta Weryszko-Chmielewska. Lublin 2006: 82-92.

Myszkowska D., Bilo B., Stępalska D., Wołek J. 2006. Znaczenie monitoringu pyłkowego stacjonarnego i indywidualnego w diagnostyce alergii pyłkowej. Acta Agrobotanica, Vol. 59, z. 1, 373-383.

Myszkowska D., Dyga W., Piotrowicz K. Sezony pylenia olszy i leszczyny w Krakowie w roku 2005 na tle ostatnich 8 lat. Alergologia.Immunologia. 2006. 3, 1-2: 34-35.

Pidek I. A., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., 2006. Comparison of pollen concentration of selected tree taxa in Lublin and in the Roztocze region (SE Poland) – the results of three monitoring methods. Acta Agrobotanica 59, 1: 355-364.

Piotrowicz K., Myszkowska D. 2006. Początek sezonów pyłkowych leszczyny na tle zmienności klimatu Krakowa. Alergologia.Immunologia, 3, 3-4: 86-89.

Piotrowska K., 2006. The effect of meteorological factors on the start of the grass pollen season in Lublin in the years 2001-2004. Acta Agrobotanica 59, 1: 365-372.

Piotrowska K., 2006. Kalendarz pyłkowy dla Lublina, 1995-2000. Acta Agrobotanica, 59, 1: 529-538

Piotrowska K., Weryszko-Chmielewska E., 2006. Ambrosia pollen in the air of Lublin, Poland. Aerobiologia 22: 151-158

Puc M. 2006. Ragweed and mugwort pollen in Szczecin, Poland. Aerobiologia, 22: 67-78.

Puc M. 2006. Pyłek brzozy w powietrzu Szczecina w latach 2000-2004. Acta Agrobotanica, 59/1: 325-333.

Puc M. 2006. Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Szczecina, 2001-2005. W: Weryszko-Chmielewska E. (red). Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Lublin. 49-58.

Rapiejko P., Chłopek K., Puc M., Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Puc M., Malkiewicz M., Myszkowska D., Siergiejko Z., Stankiewicz W., Usowski J., Lipiec A., Cecherz K., Maj J., 2006 - Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2006 roku. [The analysis of mugwort pollen Mount In selected Polish cities in 2006] Alergoprofil, vol. 2, 4 (7): 40-45.

Rapiejko P., Malkiewicz M., Lipiec A., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Cecherz K., Myszkowska D., Chłopek K., Puc M., Rapiejko A., Stankiewicz W., Stasiak-Barmuda., Tarasiewicz A., 2006 - Analiza stężenia pyłku ambrozji w wybranych miastach Polski w 2006 roku. [The analysis of ragweed pollen count in selected Polish cities in 2006] Alergoprofil, vol. 2, 4: 51-58.

Rapiejko P., Puc M., Weryszko-Chmielewska E., Malkiewicz M., Chłopek K., Lipiec A., Wojdas A., 2006 - Analiza stężenia pyłku drzew w powietrzu atmosferycznym w 2005 roku. [The analysis of trees count in 2005] Alergia, 1 (27): 26-29.

Stach A, Kluza-Wieloch M, Zientarska A, 2006 The phenology of flowering and fluctuations of airborne pollen concentrations of selected trees in Poznań, 2003-2004. Acta Agrobotanica, Journal of the Polish Botanical Society 59(1), 301-308.

Weryszko-Chmielewska E., (Red), 2006. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Praca zbiorowa. Wyd. Akademii Medycznej w Lublinie.

Weryszko-Chmielewska E., Kaszewski B.M., Piotrowska K., 2006. Pyłek bylicy (Artemisia L.) w aeroplanktonie Lublina, 2001-2005. Acta Agrobotanica 59, 2: 121-130.

Weryszko-Chmielewska E., Puc M., Piotrowska K. 2006. Effect of meteorological factors on Betula,Fraxinus and Quercus pollen concentrations in the atmosphere of Lublin and Szczecin, Poland. AAEM13: 243-249.

Weryszko-Chmielewska E., Zwolan W., Wolski T., Baj T. 2006. Koncentracja pyłku Xanthium strumarium L. w aeroplanktonie Lublina w latach 2003-2005. Acta Agrobotanica, Vol. 59, z. 2: 131-141. 50% (4 pkt.) 2 pkt.

Chłopek K., 2007 - Grass pollen (Poaceae) in the air of Sosnowiec (Poland), 1997-2006. Acta Agrobotanica, 60 (2): 79-86.

Chłopek K., Rapiejko P., Domański K., Lipiec A., Puc M., Myszkowska D., Balwierz Z., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Piotrowska K., Weryszko-Chmielewska E., 2007 - Analiza stężenia pyłku grabu (Carpinus) w wybranych miastach Polski w 2007 r. [The analysis of hornbeam (Carpinus) pollen mount in selected Polish cities in 2007] Alergoprofil, vol. 3, 3: 39-44.

Dąbrowska K., 2007 - Wpływ w wybranych elementów pogodowych na stężenie alergennego pyłku drzew w Sosnowcu. [Influence of selected meteorological factor on the allergenic tree pollen concentration in Sosnowiec] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 120, seria 49: 99-105.

Dąbrowska K., 2007 - Zmienność koncentracji pyłku roślin zielnych w Sosnowcu. Materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Lublinie: Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe, s. 63.

Dąbrowska - Zapart K., 2007 - Pyłek wybranych roślin alergogennych w powietrzu Sosnowca. [Pollen of the allergenic chosen taxa in the air of Sosnowiec] Współczesne trendy w naukach o Ziemi. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, nr 44: 17-27.

Dąbrowska K., Chłopek K., 2007 - Analiza stężenia wybranych taksonów roślin w Sosnowcu w latach 2003-2005. [The analyses of pollen count of chosen taxa in Sosnowiec in 2003-2005] Alergologia Immunologia, t 4, 1-2: 28-32.

Grinn-Gofroń A. 2007. The Cladosporium spores in the air of Szczecin. Acta Agrobotanica. 60 (2):99-104.

Emberlin J., Laaidi M., Detandt M., Jaeger S., Myszkowska D., Nolard N., Rantio-Lehtimäki A., Stach A. 2007. Changement climatique et évolution du contenu pollinique de l’air dans sept pays européens: exemple du bouleau. Climate change and evolution of the pollen content of the air in seven European countries: The example of Birch. REVUE FRANÇAISE D’ALLERGOLOGIE ET D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE, 47, 57-63.

Kalinowska E., Lipiec A., Puc M., Malkiewicz M., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Myszkowska D., Siergiejko Z., Chłopek K., Wojdas A., 2007 - Analiza stężenia pyłku cisa/jałowca w wybranych miastach Polski w 2008 r. [The analysis of yew/juniper pollen count in selected Polish cities in 2007] Alergoprofil, vol. 3, 3: 55-60.

Kalinovych N., Stach A., Chernetsky M., Uruska A., Nowak M., Szymańska A., 2007 Comparative characteristics of pollen fall of allergenic plants in Wielkopolska region (Poland) and in Lviv city (Ukraine). Studia Biologica 2007; tom 1, nr 1: 73-86.

Kasprzyk I., Myszkowska D., Piotrowska K., Puc M., Smith M., Stach A., Stepalska D., Uruska A., Weryszko-Chmielewska E., 2007 Aerobiologia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.

Kasprzyk I., Walanus A., 2007. Flowering and airborne pollen - a new tool of comparison data. Acta Agrobot. 60(2), 51-55.

Kozłowska A., Majkowska-Wojciechowska B., Kowalski M.L. Uczulenia poliwalentne i monowalentne na alergeny pyłku u chorych z alergią. Alergia Astma Immunologia 2007; 12: 81-86.

Lipiec A., Chłopek K., Siergiejko Z., Weryszko-Chmielewska E., Malkiewicz M., Piotrowska K., Myszkowska D., Puc M., Maj J., Puc M., Rapiejko P., 2007 - Analiza stężenia pyłku babki w wybranych miastach Polski w 2006 r. [The analysis of plantain pollen count in selected Polish cities in 2006] Alergoprofil, vol. 3, 1: 44-50.

Lipiec A., Myszkowska D., Rapiejko P., Malkiewicz M., Puc M., Chłopek K., Stasiak-Badura A., 2007 - Analiza stężenia zarodników Cladosporium w wybranych miastach Polski w 2006r. [The analysis of Cladosporium spores count in selected Polish cities in 2006] Alergoprofil, vol. 3, 1: 37-43.

Lipiec A., Piotrowska K., Weryszko-Chmielewska E., Chłopek K., Malkiewicz M., Puc M., Siergejko Z., Rapiejko P., 2007 - Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2007 r. [The analysis of ash pollen count in selected Polish cities in 2007] Alergoprofil, vol. 3, 3: 45-49.

Lipiec A., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Chłopek K., Malkiewicz M., Puc M., Siergiejko Z., Rapiejko P., 2007 - Analiza stężenia pyłku jesionu w wybranych miastach Polski w 2007 r. [The analysis of oak pollen count in selected Polish cities in 2007] Alergoprofil, vol. 3, 3: 50-54.

Majkowska-Wojciechowska B., Pełka J., Korzon L., i wsp. Prevalence of allergy, patterns of allergic sensitization and allergy risk factors in rural and urban children. Allergy 2007; 62: 1044-1050.

Myszkowska D., Bilo B., Stępalska D., Wołek J., Obtułowicz K. 2007. The personal and stationary pollen monitoring with regard to pollen allergy symptoms. Allergy CIin Immunol Int - J World Allergy Org, 19/3, 108-111.

Myszkowska D., Jenner B., Cywa K., Kuropatwa M., Stępalska D., Piotrowicz K. Sezony pyłkowe wybranych taksonów drzew i krzewów w Krakowie i okolicy. Acta Agrobotanica, 2007. 60 (2): 71-77.

Puc. M. 2007. Alergeny pyłkowe. W: Weryszko-Chmielewska E. (red). Aerobiologia.( Podr.) Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin. 37-42.

Puc. M. 2007. Wpływ pogody na przebieg sezonów pyłkowych. W: Weryszko-Chmielewska E. (red). Aerobiologia.( Podr.) Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin. 68-74.

Puc M. 2007. The effect of meteorological conditions on hazel and alder pollen concentration in the air of Szczecin. Acta Agrobot. 60 (2):65-70.

Skjoth C.A., Sommer J., Stach A., Smith M., Brandt J. 2007 The long-range transport of birch (Betula) pollen from Poland and Germany causes significant pre-season concentrations in Denmark. Clinical and Experimental Allergy, 37, 1204-1212.

Smith M., Emberlin J., Stach A., Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D., Silny W., 2007 Regional importance of Alnus pollen as an aeroallergen: a comparative study of Alnus pollen counts from Worcester (UK) and Poznań (Poland). Ann Agric Environ Med, 14, 123-128.

Stach A., 2007 Ważne informacje o zagrożeniu alergenami pyłku roślin i zarodników grzybów. Alergologia Współczesna, 1 (19):16-21.

Stach A, Garcia-Mozo H, Prieto-Baena JC, Czarnecka-Operacz M, Jenerowicz D, Silny W, Galan C, 2007 Prevalence of Artemisia Species Pollinosis in Western Poland: Impact of Climatic Change on Aerobiological Trends, 1995-2004. Journal Investig Allergol Clin Immunol, 17(1): 39-47.

Stach A., Smith M., Sjoth C.A., Brandt J., 2007 Examining Ambrosia pollen episodes at Poznań (Poland) using back-trajectory analysis. Int J Biometeorol; 51: 275-286.

Szopińska D., Tylkowska K., Stach A., 2007 Relationships between seed development stage, germination, occurrence and location of fungi in oilseed rape (Brassica Napus ssp. Oleifera L.) seeds and the Presence of Alternaria and Cladosporium spp. spores in the air. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Vol. 10 (4).

Weryszko-Chmielewska E., (Red.), 2007. Aerobiologia. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.

Weryszko-Chmielewska E., Rapiejko P., 2007. Analysis of Alnus spp. pollen seasons in Lublin and Warszawa (Poland), 2001-2007. Acta Agrobotanica 60 (2): 87-97.

Chłopek K., Puc M., Malkiewicz M., Świebocka E., Modrzyński M., Rapiejko P., Piotrowska K., Weryszko-Chmielewska E., Dąbrowska-Zapart K., 2008 - Analiza stężenia pyłku olszy w wybranych miastach Polski w 2007r. [The analysis of alder pollen count in selected Polish cities in 2008] Alergoprofil, vol. 4, 2: 37-41.

Chłopek K., Tokarska-Guzik B., Balwierz Z., Dąbrowska-Zapart K., Kasprzyk I., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Myszkowska D., Piotrowska K., Puc M., Stach A., Weryszko-Chmielewska E., 2008 - Pyłek ambrozji w powietrzu Polski w latach 2001-2007. [Ragweed pollen in the air of Poland, 2001-2007] Alergologia Immunologia, t.5, 2.

Dąbrowska K., Chłopek K., 2008 - Wpływ czynników pogodowych na sezonowe zmiany koncentracji pyłku wybranych taksonów drzew w Sosnowcu. [Influence of weather parameters on the seasonal pollen concentration of chosen tree taxa in Sosnowiec] Alergologia Immunologia, t.5, 1: 27-29.

Dąbrowska-Zapart K., 2008 - Sezon pyłkowy drzew w 2007 roku w Sosnowcu w porównaniu z latami poprzednimi. [The pollen season in 2007 in Sosnowiec to compare with previous years] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 122, seria 51 , s. 44-54.

Dąbrowska-Zapart K., 2008 - Pyłek olszy w powietrzu Sosnowca w latach 1997-2007. Streszczenia X Konferencji naukowo - szkoleniowej: Dzień Alergii Pyłkowej w Krakowie, s. 14-15.

Dąbrowska-Zapart K., 2008 - Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie pyłku traw w powietrzu Sosnowca w latach 1997-2007. [The influence of meteorological conditions on the concentration of grass pollen in the air of Sosnowiec in years 1997 - 2007] Nowe trendy w naukach o Ziemi. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, nr 54, s. 108.

Dąbrowska-Zapart K., 2008 - Influence of meteorological factors on the hazel (Corylus L.) pollen concentration in Sosnowiec in the years 1997-2007. Acta Agrobotanica, 61(2): 49-56.

Grinn-Gofroń A. 2008. The variation in spore concentrations of selected fungal taxa associated with weather conditions in Szczecin, Poland, 2004-2006. Grana. 47 (2): 139-146.

Grinn-Gofroń A., Mika A. 2008. Selected airborne allergenic fungal spores and meteorological factors in Szczecin, Poland, 2004-2006. Aerobiologia. 24: 89-97.

Grinn-Gofroń A., Strzelczak A. 2008. Artificial neural network models of relationships between Alternaria spores and meteorological factors in Szczecin (Poland). International Journal of Biometeorology. 52: 859-868.

Grinn-Gofroń A., Strzelczak A. 2008. Artificial neural network models of relationships between Cladoporium spores and meteorological factors in Szczecin (Poland). Grana. 47: 304-314.

Kasprzyk I., 2008. Co-occurrence of airborne allergenic pollen grains and fungal spores in Rzeszów, Poland (2000-2002). Acta Agrobot. 61(2): 65-74.

Kasprzyk I., 2008. Non-native Ambrosia pollen in the atmosphere of Rzeszów (SE Poland); evaluation of the effect of weather conditions on daily concentrations and starting dates of the pollen season. International J. Biometeorology 52(5): 341-351.

Kaszewski B.M., Pidek I.A., Piotrowska K., Weryszko-Chmielewska E., 2008. Annual pollen sums of Alnus in Lublin and Roztocze in the years 2001-2007 against selected meteorological parameters. Acta Agrobotanica 61 (2): 57-64.

Lipiec A., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Malkiewicz M., Chłopek K., Puc M., Siergiejko Z., Zielnik-Jurkiewicz B., Rapiejko A., Malkiewicz M., Ratajczak J., 2008 - Analiza stężenia pyłku ambrozji w wybranych miastach Polski w 2007 r. [The analysis of ragweed pollen count in selected Polish cities in 2007] Alergoprofil, vol. 4, 1: 49-54.

Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Kowalski M.L. Charakterystyka stężeń pyłku w powietrzu atmosferycznym Łodzi w sezonie 2008. Pollen counts analysis in the atmosphere of Lodz (Poland) during vegetation in 2008. Alergia Astma Immunologia 2008. 4:

Majkowska-Wojciechowska B., Wojciechowska A. Aerobiologia - kierunki badań i wyzwania XXI wieku. Aerobiology - trends in research and challenges in the 21st century. Alergia Astma Immunologia 2008; 3: 142-146.

Obtułowicz K., Rusinek B., Myszkowska D., Dyga W. Alternaria jako aeroalergen. Alergologia. Immunologia. 2008. 5, 2: 48-50.

Pidek I. A., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., 2008. Czy istnieje dwuletni rytm obfitego pylenia brzozy i olszy? Alergologia. Immunologia 5 (2): 61-65.

Piotrowicz K., Myszkowska D. 2008. Charakterystyka sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin w Krakowie na tle warunków meteorologicznych. W: Klimat i bioklimat miast. Ed. Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. s. 301-311. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2008.

Piotrowska K., 2008. Ecological features of flowers and the amount of pollen released in Corylus avellana (L.) and Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Acta Agrobotanica 61 (1): 33-39.

Piotrowska K., 2008. Pollen production in selected species of anemophilous plants. Acta Agrobotanica 61 (1): 41-52.

Porębski G., Myszkowska D., Obtułowicz K., Gomółka E. Aeromonitoring powietrza pomieszczeń zamkniętych w diagnostyce alergii środowiskowej. Alergologia.Immunologia. 2008. 5, 1: 8-10.

Rapiejko P., Puc M., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Myszkowska D., Malkiewicz M., Chłopek K., Wojdas A., Lipiec A., Rapiejko A., Świebocka E., Puc M., Modrzyński M., Majkowska-Wojciechowska B., 2008 - Pyłek brzozy w wybranych miastach Polski w 2008 roku. [Birch pollen in selected Polish cities in 2008] Alergoprofil, vol. 4, 2: 54-59.

Skiba A., Myszkowska D., Madeja J. Analiza prób palinologicznych pobieranych z twarzy - korelacja z kalendarzem pylenia. Alergologia. Immunologia. 2008. 5, 2: 59-60.

Smith M, Skjoth C.A, Myszkowska D, Uruska A, Puc M, Stach A, Balwierz Z, Chlopek K, Piotrowska K, Kasprzyk I, Brandt J, 2008 Long-range transport of Ambrosia pollen to Poland, Agricultural and Forest Meteorology 148: 1402-1411.

Stach A., Emberlin J., Smith M., Adams-Groom B., Myszkowska D., 2008 Factors that determine the severity of Betula spp. pollen seasons in Poland (Poznań and Kraków) and the United Kingdom (Worcester and London), Int J Biometeorol 52: 311-321.

Stach A., Smith M., Prieto Baena J.C., Emberlin J. 2008 Long-term and short-term forecast models for poaceae (grass) pollen in Poznań, Poland, constructed using regression analysis, Environmental and Experimental Botany 62: 323-332.

Stępalska D., Myszkowska D., Wołek, J., Piotrowicz K., Obtułowicz K. The influence of meteorological factors on Ambrosia pollen loads in Cracow, Poland, 1995-2006. Grana. 2008. 47: 296-303.

Szopińska D., Tylkowska K., Stach A., Kapalska K., Nowak M., Dorna H., 2008 Mycological air contamination in a seed company processing room as a result of seed processing. Phytopathologia Polonica 47: 31-41.

Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., 2008. Ecological features of Ambrosia artemisiifolia L. flowers and characteristics of Ambrosia L. pollen season in the condition of Lublin (Poland) in the years 2001-2008. Acta Agrobotanica 61 (2): 35-47.

Wołek J., Myszkowska D. Strategia badań aerobiologicznych. Alergologia. Immunologia. 2008. 5, 1: 11-14.

Wołek J., Myszkowska D. Wpływ metody wyznaczania początku i końca sezonu występowania zarodników Alternaria na niektóre charakterystyki sezonu. Alergologia. Immunologia. 2008. 5, 2: 51-55.

Alcazar P., Stach A., Nowak M., Galan C. 2009 Comparision of airborne herb pollen types in Cordoba (Southwestern Spain) and Poznan (Western Poland). Aerobiologia 25: 55-63.

Chłopek K., Dąbrowska-Zapart K., Malkiewicz M., Puc M., Myszkowska D., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Balwierz Z., Nowak M., Szymańska A., Rapiejko P., Lipiec A., Wawrzyniak Z., Winnicka I., 2009 - Pyłek jesionu w wybranych miastach Polski w 2009 r. [Ash pollen in the air of selected Polish cities in 2009] Alergoprofil, vol. 5, 2: 60-64.

Chłopek K., Piotrowska K., Weryszko-Chmielewska E., Malkiewicz M., Rapiejko P., Puc M., Myszkowska D., Balwierz Z., Majkowska-Wojciechowska B., Lipiec A., Nowak M., Szymańska A., Wawrzyniak Z., Winnicka I., 2009 - Pyłek grabu w powietrzu wybranych miastach Polski w 2009 roku. [The hornbeam in the air of selected Polish cities in 2009] Alergoprofil, vol. 5, 2: 55-59.

Dąbrowska-Zapart K., 2009 - Alergenny pyłek roślin zielnych w powietrzu Sosnowca w latach 1997-2007. [Allergenic pollen of herbaceous plants in Sosnowiec in the years 1997-2007] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 126, seria 53, s. 68-76.

Grinn-Gofroń A., 2009. The spores of Alternaria in aeroplankton and its relationships with the meteorological factors. Acta Agrobotanica. 62 (1).

Grinn-Gofroń A., 2009. The spores of Cladosporium in aeroplankton and its relationships with the meteorological factors. Acta Agrobotanica. 62 (2).

Grinn-Gofroń A., Rapiejko P., 2009. Occurrence of Cladosporium spp. and Alternaria spp. spores in Western, Northern and Central-Eastern Poland in 2004-2006 and relation to some meteorological factors. Atmospheric Research. 93: 474-758.

Grinn-Gofroń A., Strzelczak A., 2009. Hourly predictive artificial neural network and multivariate regression tree models of Alternaria and Cladosporium spore concentrations in Szczecin (Poland) International Journal of Biometeorology. 53: 555-562.

Kasprzyk I., 2009. Forecasting the start of Quercus pollen season using several methods – the evaluation of their efficiency. Int. J. Biometeorol. 53(4): 345-353.

Lipiec A., Rapiejko P., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Zielnik-Jurkiewicz B., Myszkowska D., Buczyłko K., Wagner A., Puc M., Malkiewicz M., Chłopek K., Stasiak-Badura A., Zielnik-Jurkiewicz B., Staroń K., Stankiewicz W., 2009 - Analiza stężenia pyłku komosy w wybranych miastach Polski w 2009 r. The analysis of goosefoot pollen count in selected Polish cities in 2009] Alergoprofil, vol. 5, 3: 47-50.

Myszkowska D., Jenner B. 2009. Charakterystyka dobowego rozkładu stężenia pyłku traw w sezonie pyłkowym. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 405-414.

Pidek I.A., Piotrowska K., Kaszewski B.M., Kalnina L., Weryszko-Chmielewska E., 2009. Airborne birch pollen in Poland and Latvia in the light of data obtained from aerobiological monitoring and Tauber traps in relation to mean air temperature. Acta Agrobotanica 62 (2): 77-90.

Piotrowska K., Kaszewski B.M., 2009. The influence of meteorological conditions on the start of the hazel (Corylus L.) pollen season in Lublin, 2001-2009. Acta Agrobotanica 62 (2): 59-66.

Puc M. 2009. Meteorological factors and pollen seasons dynamics of selected herbaceous plants in Szczecin, 2004-2008. Acta Agrobot. 63 (1): 3-11.

Rapiejko P., Buczyłko K., Wagner A., Puc M., Malkiewicz M., Chłopek K., Zielnik-Jurkiewicz B., Myszkowska D., Stasiak-Badura A., Wawrzyniak Z., Stankiewicz W., 2009 - Pyłek traw w powietrzu wybranych miastach Polski w 2009 roku. [Grass pollen in the air of selected Polish cities in 2009] Alergoprofil, vol. 5, 3: 36-40.

Rapiejko P., Zielnik-Jurkiewicz B., Myszkowska D., Buczyłko K., Wagner A., Puc M., Malkiewicz M., Chłopek K., Stasiak-Badura A., Szczygielski K., Dżman K., Wawrzyniak Z., Staroń K., Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Stankiewicz W., 2009 - Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2009 r. [The analysis of mugwort pollen count in selected Polish cities in 2009] Alergoprofil, vol. 5, 3: 43-46.

Rodriguez-Rajo F.J., Grewling L., Stach A. & Smith M. Factors involved in the phenological mechanism of Alnus flowering in central Europe. Annals of Agricultural Environmental Medicine 16, 2009: 277-284.

Smith M., Emberlin J, Stach A., Rantio-Lehtimaki A., Caulton E., Thibaudon T., Sindt Ch., Jager S., Gehrig R., Frenguelli G., Jato V., Rodriguez-Rajo F.J., Alcazar P., Galan C. 2009 Influence of the North Atlantic Oscillation on grass pollen counts in Europe. Aerobiologia 25: 321-332.

Stępalska D., Wołek J. 2009. Intradiurnal periodicity of fungal spore concentrations (Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Didymella, Ganoderma) in Cracow, Poland. Aerobiologia. 25: 333-340.

Dawidziuk A., Kasprzyk I., Kaczmarek J., Jędryczka M., 2010. Pseudothecial maturation and ascospore release of Leptosphaeria maculans and L. Biglobosa in south-east Poland. Acta Agrobot. 63(1): 107-120.

Kasprzyk I., 2010. Początek sezonów pyłkowych olszy i leszczyny a początek pylenia w różnych warunkach siedliskowych Rzeszowa. Alergoprofil 6(2): 32-37.

Kasprzyk I., Walanus A., 2010. Description of the main Poaceae pollen season using bi-Gaussian curves and forecast methods of its start and peaks in Rzeszów and Ostrowiec Św. (SE Poland). J. Environ. Monitor. 20: 906-916.

Myszkowska D., Jenner B., Puc M., Stach A., Nowak M., Malkiewicz M., Chłopek K., A. Uruska, P. Rapiejko, B. Majkowska-Wojciechowska, Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska K., Kasprzyk I. 2010. Spatial variations in dynamics of Alnus and Corylus pollen seasons in Poland. Aerobiologia 26: 209-221.

Pidek I.A., Piotrowska K., Kasprzyk I., 2010. Pollen-vegetation relationships for pine and spruce in southeast Poland on the basis of volumetric and Tauber trap records. Grana 49: 215-226.

Piotrowska K., 2010. Variations in pollen deposition of some plant taxa in Lublin (Poland) and in Skien (Norway). Acta Agrobotanica 63 (1): 37-46. (9 pkt.)

Rodriguez-Rajo F.J., Stach A., Sevilla D. & Jato V. Assessment between pollen seasons in areas with different urbanization level related to local vegetation sources and differences in allergen exposure. Aerobiologia 26, 2010: 1-14.