Krakowska Stacja Monitoringu Aerobiologicznego
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM
31-531 Kraków, Śniadeckich 10
Tel./fax: 12 423 11 22, Tel. 12 424 88 89
Kontakt: dr Dorota Myszkowska
e-mail: dmyszkow@cm-uj.krakow.pl


Stały monitoring aeropalinologiczny jest prowadzony w Krakowie metodą wolumetryczną od 1991 roku. Stosowany jest aparat f. Lanzoni VPPS 2000, który jest ustawiony na dachu budynku Collegium Śniadeckiego (25 m n.p.g.) w centrum Krakowa. Badania są prowadzone zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Aerobiologii. Prowadzone są całoroczne pomiary stężenia pyłku ponad 50 taksonów roślin oraz zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium. Okresowo badane jest stężenie zarodników innych typów, np. Didymella, Botrytis, Ganoderma, Epicoccum.

Tygodniowe komunikaty dla alergików dla Małopolski są dostępne na stronach:
www.krakow.pios.gov.pl
www.ptzca.pl
www.toksy-alergo.cm-uj.krakow.pl

Profil badawczy ośrodka krakowskiego:
 • stały monitoring pyłkowy obejmujący oznaczanie pyłku ponad 50 taksonów roślin i zarodników grzybów (15 rodzajów, w tym głównie Alternaria, Cladosporium),

 • zastosowanie danych dotyczących pylenia roślin alergizujących w praktyce medycznej:
  1. profilaktyka alergii pyłkowej - komunikaty pyłkowe dla pacjentów,
  2. diagnostyka alergii pyłkowej, ocena skuteczności terapii, zastosowanie aparatów do pomiarów koncentracji pyłku w bezpośrednim otoczeniu pacjenta,

 • analizy zależności poziomu objawów alergicznych od natężenia pyłku, sezonów pyłkowych na tle warunków meteorologicznych, monitoringu zarodników grzybów w centrum Krakowa,

 • wpływ zanieczyszczeń powietrza na morfologię pyłku,

 • organizacja corocznych konferencji "Dni Alergii Pyłkowej" -
  www.dap.cm-uj.krakow.pl, organizowanych w ostatnią sobotę maja w Krakowie.

Ośrodek prowadzi stałą współpracę z Zakładem Paleobotaniki Instytutu Botaniki UJ (prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, dr hab. Krystyna Harmata, dr Danuta Stępalska, dr Jacek Madeja), Zakładem Klimatologii UJ w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (dr Katarzyna Piotrowicz), Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędem Miasta Krakowa.

Krótka historia:
W roku 1939 lekarz Mieczysław Obtułowicz, nestor polskiej alergologii, w publikacji „O nieżycie pyłkowym” zaprezentował pierwsze kalendarze fenologiczne kwitnienia i pylenia roślin alergogennych z okolic Krakowa. W roku 1960 zainicjowano pomiary stężenia zarodników grzybów w Krakowie i Rabce (A. Weiss). Obserwacje w Krakowie podjęto ponownie z inicjatywy prof. Krystyny Obtułowicz, alergologa. W roku 1982 analizy aeropalinologiczne metodą grawimetryczną zaczął prof. Kazimierz Szczepanek (Instytut Botaniki UJ). Została nawiązana współpraca z prof. Siwertem Nilssonem z Palinologiska Laboratoriet w Sztokholmie, wiodącym wówczas ośrodkiem monitoringu w Europie. Ze Szwecji placówka krakowska otrzymała pierwszy aparat pomiarowy Burkard, co umożliwiło wprowadzenie od roku 1991 prowadzenie regularnych pomiarów metodą wolumetryczną.