dr Dorota Myszkowska
Krakowska Stacja Monitoringu Aerobiologicznego
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM
31-531 Kraków, Śniadeckich 10
Tel./fax: 12 423 11 22, Tel. 12 424 88 89