KRAKÓW

17.08.2017 r.
W powietrzu występuje głównie pyłek roślin zielnych oraz zarodniki grzybów. Stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, stężenie silnie alergennego pyłku bylicy jest średnie, natomiast stężenie pyłku ambrozji, traw, szczawiu, babki i komosy pozostaje niskie. Prognozuje się wzrost stężenia pyłku bylicy i ambrozji oraz utrzymanie wysokiego stężenia pyłku pokrzywy.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest wysokie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 10.08.2017 r.
Stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, bylicy średnie, a stężenie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy niskie.
W ciągu najbliższych dni przewiduje się jeszcze wysokie stężenie pyłku pokrzywy, średnie do wysokiego bylicy i niskie stężenie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy.
W powietrzu występują pojedyncze ziarna pyłku ambrozji.
Stężenie zarodników Cladosporium jest bardzo wysokie, Alternaria średnie do wysokiego.
LUBLIN

16.08.2017 r.
Stężenie pyłku pokrzywy pozostaje wysokie, a stężenie silnie alergizującego pyłku bylicy spadło do wartości średnich. Notowane jest niskie stężenie pyłku ambrozji, traw, babki, szczawiu i komosy. Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest wysokie.POZNAŃ

04.08.2017 r.
Trwa sezon pyłkowy bylic, a ich stężenie w minionym tygodniu utrzymywało się na poziomie średnim do wysokiego.
W ciągu najbliższych dni przewiduje się bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy, wysokie stężenie pyłku bylic oraz niskie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy.
W powietrzu pojawił się także w niewielkich ilościach pyłek ambrozji.
Ponadto spodziewane jest bardzo wysokie stężenie zarodników grzybów Cladosporium oraz wysokie zarodników Alternaria.
ŁÓDŹ

11.08.2017 r.
W najbliższych dniach przewiduje się utrzymywanie bardzo wysokiego stężenia pyłku pokrzywy. Spadać będzie stężenie pyłku traw i bylicy. Utrzymywać się będą w powietrzu pojedyncze ziarna pyłku szczawiu, babki lancetowatej i komosowatych. Pojawił się bardzo alergenny pyłek ambrozji i jego stężenie może wzrastać. Stężenie zarodników Cladosporium pozostawać będzie na bardzo wysokim poziomie a Alternaria na poziomie wysokim/średnim.
RZESZÓWSZCZECIN
.