KRAKÓW

26.09.2017 r.
Stężenie pyłku utrzymuje się na niskim poziomie. Za równo stężenie pyłku pokrzywy, jak i pyłku bylicy, ambrozji, traw, szczawiu, babki i komosy jest niskie. Stężenie pyłku pokrzywy i ambrozji może jeszcze wzrosnąć do średnich wartości w ciepłe i słoneczne dni. Pyłek ambrozji może być także przenoszony na teren Krakowa z masami powietrza z innych rejonów.
Stężenie alergennych zarodników grzybów Alternaria jest niskie, a Cladosporium pozostaje średnie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 21.09.2017 r.
Stężenie pyłku pokrzywy, traw i ambrozji jest niskie. Pyłek bylicy, babki, szczawiu i komosowatych pojawia się w pojedynczych ilościach. Ciągłe opady deszczu zmniejszyły stężenie pyłku. Sezon pylenia roślin dobiega końca.
Stężenie zarodników Cladosporium osiąga wartości średnie, a Alternaria niskie.
LUBLIN

13.09.2017 r.
Stężenie silnie alergennego pyłku ambrozji było wysokie. Notowane są jeszcze niskie stężenia pyłku pokrzywy, traw i bylicy oraz pojedyncze ziarna pyłku babki, szczawiu i komosy. W najbliższych dniach spodziewany jest spadek stężenia pyłku ambrozji do wartości średnich / niskich. Sezon pyłkowy pozostałych roślin zielnych stopniowo się kończy. Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.POZNAŃ


ŁÓDŹ

22.09.2017 r.
Sezon pyłkowy kończy się. W powietrzu unoszą się tylko pojedyncze ziarna pyłku. Tylko stężenie zarodników Cladosporium może być jeszcze bardzo wysokie a stężenie Alternaria nie powinno przekroczyć bardzo niskiego.
RZESZÓWSZCZECIN
.