KRAKÓW

18.07.2018 r.
Z powodu długotrwałych opadów deszczu stężenie pyłku traw spadło do średnich wartości, jednak w ciepłe i słoneczne dni może jeszcze osiągnąć wartości wysokie. Stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, natomiast stężenie pyłku bylicy, komosy, szczawiu i babki pozostaje niskie. Prognozuje się wzrost silnie alergennego pyłku bylicy oraz utrzymanie wysokiego stężenia pyłku pokrzywy. Podczas intensywnych opadów deszczu i bezpośrednio po nich powietrze będzie wolne od pyłku roślin.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie, a zarodników Alternaria jest średnie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 13.07.2018 r.
Stężenie pyłku traw utrzymuje się poziomie średnim. Stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, szczawiu, babki i komosy niskie. W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku bylicy.
Stężenie zarodników Cladosporium jest bardzo wysokie, zarodników Alternaria średnie.
LUBLIN

POZNAŃ

13.07.2018 r.
Stężenie pyłku traw stopniowo maleje. Obecnie waha się ono pomiędzy niskim a średnim stężeniem. Stężenie pokrzywy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Ponadto w powietrzu obecny jest pyłek szczawiu, babki i komosowatych w bardzo niskim stężeniu oraz pojedyncze ziarna pyłku bylicy.
Przewidywane jest bardzo wysokie stężenie zarodników Cladosporium i średnie zarodników Alternaria.
ŁÓDŹ

16.07.2018 r.
W bieżącym tygodniu, w dniach bez opadów deszczu, stężenie pokrzywy będzie bardzo wysokie. Wzrastało będzie stężenie pyłku bylicy. Spadać natomiast w dalszym ciągu będzie stężenie pyłku traw. Babki lancetowatej i komosowatych będą pojedyncze ziarna. Stężenie szczawiu nie będzie przekraczało niskiego. Utrzymywać się będzie bardzo wysokie stężenie zarodników Cladosporium a stężenie Alternaria może utrzymywać się na poziomie średnim.
RZESZÓWSZCZECIN
.