Punkt pomiarowy w Sosnowcu
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
Dr Katarzyna Dąbrowska-Zapart - Katedra Klimatologii
Mgr Kazimiera Chłopek - Zakład Stratygrafii i Paleontologii


Pomiary aerobiologiczne na terenie Sosnowca są prowadzone od 1995 roku w ramach monitoringu Ośrodka Badań Alergenów w Warszawie. W latach 1995 i 1996 badania prowadzone były metodą objętościową aparatem VST-1 Alegro-RP, od 1997 roku aparatem typu Burkard. Ziarna pyłku i zarodniki grzybów zliczane są w 4 pasach poziomych. Pomiary wykonywane są od połowy stycznia do końca października. W pobliżu punktu pomiarowego znajduje się stacja meteorologiczna Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi. Dane ze stacji służą do charakterystyki pogody w czasie sezonów pyłkowych.


Położenie punktu:
  • szer. geograf. 50o 17’ 50“ N, dł.geograf. 19o 08’ 20“ E

  • wysoko nad poziom morza 262,5 m npm

  • wysokość od gruntu 18m.

Granty:
  • Grant promotorski nr NN 306425434 „Wpływ warunków meteorologicznych na zmienność występowania alergennego pyłku wybranych roślin w Sosnowcu (1997-2007)” (Dąbrowska-Zapart K.)

  • Grant własny nr NN 305321936 „Prognozowanie dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego”